ข้อมูลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

คติพจน์ คำขวัญ ปรัชญา

คติพจน์ คำขวัญ ปรัชญา

คติพจน์

“กยิราเจ กยิรา เถนํ ” แปลว่า “ ทำอะไร ทำจริง”


คำขวัญ

“กีฬาเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญสู่สากล”


ปรัชญา

“ขยัน อดทน ฝึกฝน มีวินัย ทีมชาติไทย ไม่ไกลเกินฝัน”


คำปณิธาน

“ขยัน อดทน ฝึกฝน มีวินัย ทีมชาติไทย ไม่ไกลเกินฝัน”


ธงประจำโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน

มี ๓ สี คือ เขียว ขาว และแดง
สีเขียว หมายถึง พัฒนาการด้านร่างกายและการกีฬา
สีขาว หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม และความบริสุทธิ์
สีแดง หมายถึง การรวมกำลัง เลือดเนื้อ จิตใจใฝ่กีฬา


 

About Us

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

แผนที่ 1

แผนที่ 2

Download

  • ระเบียบกรีฑา
  • ระเบียบกอล์ฟ
  • ระเบียบคาราเต้
  • ระเบียบจักยาน
  • ระเบียบกีฬาเซตะกร้อ
  • ระเบียบเทควันโด
  • ระเบียบเทเบิลเทนนิส
  • ระเบียบเทนนิส
  • ระเบียบบาสเก็ตบอล
  • ทั้งหมด

Address

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
284 หมู่ 5 ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

P: (056)217-662