ข้อมูลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ที่ตั้งสถานศึกษา

ที่ตั้งสถานศึกษา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเป็นสองส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ เป็นที่ฝึกซ้อมกีฬาและที่พัก ตั้งอยู่ที่ ๗๘๒/๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
ส่วนที่ ๒ เป็นที่ตั้งสำนักงานและจัดการเรียนการสอน โดยตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๔ หมู่ ๕ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๑ – ๗๖๖๒ โทรสาร ๐-๕๖๒๑-๗๖๖๓
E-mail: nkss@ipe.ac.th Website : www.nkss.ac.th facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สังกัด สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


 

Location 1

Location 2

About Us

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

แผนที่ 1

แผนที่ 2

Download

  • ระเบียบกรีฑา
  • ระเบียบกอล์ฟ
  • ระเบียบคาราเต้
  • ระเบียบจักยาน
  • ระเบียบกีฬาเซตะกร้อ
  • ระเบียบเทควันโด
  • ระเบียบเทเบิลเทนนิส
  • ระเบียบเทนนิส
  • ระเบียบบาสเก็ตบอล
  • ทั้งหมด

Address

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
284 หมู่ 5 ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

P: (056)217-662