ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายกอบกู้ ตะนาวศรี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
๕ ม.ค. ๒๕๔๑ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๔๒
๑๖ พ.ย. ๒๕๔๒ - ๑๒ ก.ย. ๒๕๔๔
๑๓ ก.ย. ๒๕๔๔ - ๑๘ มี.ค. ๒๕๔๖
2. นายเพิ่มพร บุพพวงษ์ ผู้อำนวยการ ๒๗ เม.ย. ๒๕๔๖ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๒
3. นายกอบกิจ ธรรมานุชิต ผู้อำนวยการ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๒ - ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๙
4. นายปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการ ๑ ก.พ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน

About Us

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

แผนที่ 1

แผนที่ 2

Download

  • ระเบียบกรีฑา
  • ระเบียบกอล์ฟ
  • ระเบียบคาราเต้
  • ระเบียบจักยาน
  • ระเบียบกีฬาเซตะกร้อ
  • ระเบียบเทควันโด
  • ระเบียบเทเบิลเทนนิส
  • ระเบียบเทนนิส
  • ระเบียบบาสเก็ตบอล
  • ทั้งหมด

Address

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
284 หมู่ 5 ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

P: (056)217-662