วันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 9/2562 พร้อมรับใบประกาศนียบัตร กอช.100% ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501