วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เปิดโครงการวันวิชาการ และโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้กล่าวเปิดรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ งานแสดงวันนี้ มีการแข่งขันชุด FANCY RECYCLE และมอบของรางวัลให้กับ การแข่งขันรูบิค ตอบปัญหาคณิต และวิท A-MATH ทักษะทางคอมพิวเตอร์ จรวดน้ำ ป้ายนิเทศ และกิจกรรมวาดภาพระบายสี Thailand 4.0 วันวิชาการ มีการจัดซุ้มนิทรรศการ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้