วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตามรอบพระยุคลบาทสมเด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง 113 ปี เวลา 07.09 น. มีพิธีบ่วงสรวง และการแสดงร่ายรำถวายพระพร ในเวลาต่อมา นายสุเทพ วงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด งานโครงการตามรอยพระยุคลบาทพระยุคลบาทสมเด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง 113 ปี และเดินชมร้านค้า ณ วัดเชื่อนแดง