100 % สำหรับ กอช. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสรรค์ ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี พันตำรวจเอกสุทธินันท์ คงแช่มดี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ มอบเงินออมให้กับนักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท และกลุ่มนครสวรรค์สร้างสรรค์สังคม YCL ร่วมมอบเงินออมด้วย นางสมศรี เพิงผา คลังจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก กอช. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียน กอช. 100%" โดยมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้การสนับสนุนและร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก กอช.