วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) นายสมเจตร์ รอดนารายณ์ ครูชำนาญการพิเศษ พ.อ.อ.วสุ วงศ์ธีรภัทร นางธัญญพัทธ์ แสงสีเหลือง และนางสาววิสา หอมลา ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายสุเทพ วงษ์พานิช เป็นประธานในพิธี