ประจำปีการศึกษา 2562 งานสภานักเรียน ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดโครงการพิธีไหว้ครูในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงยิมส์เนตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีในปีการศึกษา 2561 และคณะผู้บริหารได้มอบรางวัลพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละชั้นเรียน