ในโอกาสที่ไดัรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสถาบันการพลศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุ 17 ปี รายการ NSR KANKA AUSTRALIA CUP ที่ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2560 ชึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะทำการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นและที่สถาบันการพลศึกษา จ.ชลบุรี ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผอ.ร.ร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวให้โอวาทนักกีฬาให้มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถให้ดียิ่งขึ้นต่อไปรวมถึงความมีระเบียบวินัยในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ