ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ดร.ปวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบเงินสนับสนุนกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 จำนวนเงิน 100,000.- บาท โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้มอบ