ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ วัดเทพสามัคคี