นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมใจกันสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์