ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์