ส.อ.ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ข้าราชการ บุคลากร และลูกเสือโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมวางถวายพวงมาลาพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้