ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้เลื่อนวิทยฐาน จำนวน 2 ท่าน คือ จ.ส.อ.อรัญ บุญลือ ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ นางศรีเมือง ทองแก้ว ได้เลื่อนวิทยาฐานะ เป็น ชำนาญการ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านผู้ฝึกสอนกีฬา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ท่าน คือ นางสาวนงนุช อินทร์เรืองศร นางสาวกณิกา ท้วมวิจิตร หน้าเสาธง ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561