นายสมเจตร์ รอดนารายณ์ ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย พ.อ.อ.วสุ วงษ์ธีรภัทร นางสิริ์รดา อินทร์สุวรรณ์ และนางสาววิสา หอมลา ได้เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์