วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร บุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด มหกรรมการแพทย์แผนไทย และตลาดนัดสุขภาพ ด้วยการแพทย์ผสมผสานภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ สืบสานภูมิปัญญาไทย สมุนไพรของพ่อ ปณิธานลูกสานต่อ ถวายองค์พ่อ “ภูมิพล” ๒๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมี นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมลานเสวนา ,ธรรมะบำบัด,การแพทย์แผนไทย-การแพทย์แผนจีน,แพทย์ทางเลือก แพทย์พื้นบ้าน ,การแพทย์แผนตะวันตก,นวัตกรรมทางด้านการแพทย์,บูธนิทรรศการ,ตลาดนัดธรรมชาติ,ผักปลอดสารพิษ,อาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ อีกทังยังมีการแจกกล้าพันธ์ไม้สมุนไพรพร้อมรับความรู้