ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น การรำลิเกพื้นบ้านของภาคกลาง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติให้คงอยู่ ทางกลุ่มสาระได้นำวิทยากร การรำลิเกพื้นบ้าน มาสอนให้กับนักเรียน ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียนชั้น 4