ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์