ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย สักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์