ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ "รวมพลังแห่งความภักดี" พร้อมกันในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช