กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการโครงการ สัปดาห์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คิดเลขเร็ว เกม ๒๔ A-math Science Show จรวดขวดน้ำ จัดป้ายนิเทศ เกม Stacks Sudoku รูบิค การประกวดชุด Fancy Recycle โดยมี ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้มอบรางวัลให้กับผู้แข่งขันในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย