ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนกีฬา ได้นำนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับโอวาทจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "ย่าโมเกมส์" รอบประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครราชสีมา