วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์