ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 20 ปี ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ในช่วงเช้า มีการไหว้สักการะ ปู่ขาว พ่อผาแดง แม่ละออง บริเวณหอพักนักเรียนสนามกีฬากลาง และมีการไหว้สักการะ ท้าวเทพมหาพรม พระพิตเนตร ศาลตายาย ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และในเวลาต่อมามีการทำบุญเลี้ยเพลพระ โดยมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีในวันสถาปนา หลังจากการเลี้ยงเพลพระ มีการมอบประกาศเกียติคุณให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และจัดนิทรรศการฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน การบริจาคโลหิตให้กับเหล่าสภากาชาดไทย จังหวัดนครสวรรค์