เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการ "สวรรค์วิถี เสด็จสู่ สวรรคาลัย ณ ยอดเขาดาวดึงส์ นครสวรรค์" ณ วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์