ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัย ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัย ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานโยาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ