นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน พร้อมด้วย ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ และ นายธนารักษ์ ศิริเนาว์ ได้เข้าร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอในวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ในครั้งนี้