สอ.ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มอบช่อดอกไม้ให้กับ นางสมศรี เพิงผา คลังจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในงานพิธีทำบุญเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์