ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด การสอบทักษะความสามารถทางด้านทักษะกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีกีฬาที่ทำการทดสอบความสามารถทางด้านทักษะกีฬา จำนวน 6 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา เซปักตะกร้อ ฟันดาบ ฟุตบอลชาย/หญิง ยกน้ำหนัก ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสรรค์ (บึงเสนาท)