ส.อ.ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนตรสวรรค์ ข้าราชการ พนักงานราชการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์