ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้มีการตัดบาตรทำบุญ และรับรางวัลครูดีเด่นจากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์