ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเชื่่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท จังหวัดนครสวรรค์