วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2556 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องใน"วันครู 60" และ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น นางสาวศรีเมือง ทองแก้ว ได้รับรางวัล ครูสอนศิลปะดีเด่น นางสาวกฤษณา สุวรรณ์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น นายพยุงศักดิ์ มณีทอง ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักดีเด่น และนายฉัตรชัย จันทะหาร ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลดีเด่น