วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม มอบเกียรติบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561 โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนมีผลงานดีเด่น ที่ปฏิบัติตนตามคำขวัญของโรงเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน และเกียรติบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 และแขกผู้มีเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนชั้น 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์