ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่-ศิริราช วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์