ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน งานกิจกรรมและนันทนาการ ได้จัดกิจกรรม Good Bye Senior ประจำปี 2560 โดยมี ดร.ปลวัชร รุจิกาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในงาน วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์