คณะผู้บริหาร บุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็ก 2 แห่ง คือ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท “วันเด็กแห่งชาติ” วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2559 คำขวัญวันเด็กปี 2560 ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”