พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธ้าน และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความสามารถ ทางด้านกีฬา การเรียนที่ดี และมีนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลทางด้านกีฬาดีเด่น คือ นายธนวัฒน์ ริพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากมอบรางวัลและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ แล้ว นายธนาคม จงจิระ ได้ให้ตัวแทนนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี ไปเยี่ยมชมห้องทำงานของท่านผู้ว่าราชการและได้ถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆ