เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ และบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำอาหารและเครื่องดื่ม ไปแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว