12 สิงหาคม 2561 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในภาคเช้า ส.อ.ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายณธนา กัณตาวัฒน์ ได้เข้าร่วมพิธีร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนในภาคเย็น นางสุรีรัตน์ เดชอุดม พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์