พ.อ.อ.วสุ วงศ์ธีรภัทร นายมนต์ชัย ปัญญุเบกษา และบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการประกอบพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ ในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์