๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในภาคเช้า ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ และคณะบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๖ รูป ณ ถนนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในภาคเย็น พ.อ.อ.อรรถพงศ์ อ้วนล้ำ พร้อมด้วย ส.อ.อรัญ บุญลือ และนายณธนา กัณตาวัฒน์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์