โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับทีมยกน้ำหนักที่ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวม ทีมหญิง อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม ทีมชาย อันดับที่ 5 และถ้วยผู้ฝึกสอนชมเชยทีมหญิง คือ นายพยุงศักดิ์ มณีทอง และได้มอบถ้วยรางวัลทั้ง 3 ให้กับ ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ได้แสดงความยินดีกับนักกีฬายกน้ำหนักที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันรายการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2560 ณ ยิมเนเซี่ยมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสวนหลวง ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
รุ่นอายุ 48 kg หญิง นางสาวสุกานดา ศรีบัว 1 เหรียญเงิน
รุ่นอายุ +75 kg หญิง นางสาวสิราวรรณ ตินะโส 3 เหรียญทองแดง
รุ่นอายุ 50 kg ชาย เด็กชายดมิศ ราชดุษฎี 2 เหรียญเงิน
รุ่นอายุ 56 kg ชาย นายฉันทวัฒน์ พฤตินอก 1 เหรียญทองแดง