วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สอ.ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีต่อปวงชนชาวไทย ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ โดยจะจัดในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด นครสวรรค์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป