ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สอ.ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมจัดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ และแพทย์แผนไทย ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชวนชม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด