ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวต้นไม้ทรงปลูกและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์