โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ ริพล ผู้ที่มีความสามารถในด้านกีฬาและนันทนาการ ของสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล