สอ.ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หน้าอาคารเรียนรวม โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิสโปรแกรม